آذر ۵, ۱۳۹۷
بهترین سن آموزش زبان انگلیسی به کودکان

بهترین سن آموزش زبان انگلیسی به کودکان

آموزش زبان انگلیسی برای کودکان از چه سنی مناسب است؟ و به واقع بهترین سن آموزش زبان انگلیسی به کودکان از چند سالگی است؟
آذر ۵, ۱۳۹۷
معلم خصوصی زبان انگلیسی کودک

معلم خصوصی زبان انگلیسی کودک

معلم خصوصی زبان انگلیسی کودک در تهران در منطقه خیابان دولت با روشی متفاوت و تخصصی زبان انگلیسی را به کودکان زیر ۷ سال می آموزد.
آذر ۴, ۱۳۹۷
بهترین موسسه زبان انگلیسی کودکان در تهران

بهترین موسسه زبان انگلیسی کودکان در تهران

بهترین موسسه زبان انگلیسی کودکان در تهران موضوعی است که اغلب والدین دلسوز و مسئولیت پذیر به دنبال آن برای کودکان دلبند خود هستند. در اینجا […]
آذر ۴, ۱۳۹۷
آموزش زبان انگلیسی به کودکان دبستانی

آموزش زبان انگلیسی به کودکان دبستانی

آموزش زبان انگلیسی به کودکان دبستانی یعنی به کودکانی که سن آنها به ۷ سال تمام رسیده است ، کاملا متفاوت از آموزش زبان انگلیسی به […]