آذر ۶, ۱۳۹۷
آموزش رنگها به زبان انگلیسی به کودکان

آموزش رنگها به زبان انگلیسی به کودکان

آموزش رنگها به زبان انگلیسی به کوکان مانند سایر مهارتهای آموزش انگلیسی به کودکان دارای نکات ریزی و ظریفی می باشد. در اینجا قصد داریم نحوه […]
آذر ۵, ۱۳۹۷
بهترین سن آموزش زبان انگلیسی به کودکان

بهترین سن آموزش زبان انگلیسی به کودکان

آموزش زبان انگلیسی برای کودکان از چه سنی مناسب است؟ و به واقع بهترین سن آموزش زبان انگلیسی به کودکان از چند سالگی است؟
آذر ۵, ۱۳۹۷
معلم خصوصی زبان انگلیسی کودک

معلم خصوصی زبان انگلیسی کودک

معلم خصوصی زبان انگلیسی کودک در تهران در منطقه خیابان دولت با روشی متفاوت و تخصصی زبان انگلیسی را به کودکان زیر ۷ سال می آموزد.
آذر ۴, ۱۳۹۷
بهترین موسسه زبان انگلیسی کودکان در تهران

بهترین موسسه زبان انگلیسی کودکان در تهران

بهترین موسسه زبان انگلیسی کودکان در تهران موضوعی است که اغلب والدین دلسوز و مسئولیت پذیر به دنبال آن برای کودکان دلبند خود هستند. در اینجا […]