ثبت نام در دوره آموزش زبان انگلیسی کودک به روش VIP

آموزش زبان انگلیسی به روش ارتقا هوش زبانی (VIP) برای کودکان ۳ تا ۶ سال به مدت ۱۸ ماه برگزار می گردد.

این دوره شامل سه دوره :

۶ ماهه مقدماتی

۶ ماهه متوسطه

۶ ماهه پیشرفته

هزینه برگزاری دوره آموزشی برای هر ماه (۸ جلسه) :

۷۵۰.۰۰۰ تومان برای دوره های نیمه خصوصی (کمتر از ۵ نفر)

۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان برای دوره های انفرادی (مادر و کودک) 

در صورت تمایل به ثبت نام ، فرم را زیر را تکمیل نمایید.

 
 

اعتبار سنجی