بازی آموزش زبان انگلیسی برای کودکان
بازی آموزش زبان انگلیسی برای کودکان
آذر ۱۲, ۱۳۹۷

آموزش زبان به کودکان همراه با بازی

بهترین سن آموزش زبان انگلیسی به کودکان

تعلیم و تدریس زبان انگلیسی به بچه‌ها همراه بازی موضوع این مطلب آموزشی می باشد. روش آموزش زبان به کودکان همراه بازی یعتی حتماً بایستی در بطن انواع بازی‌ها و تفریحات به آنان عرضه گردد تا به عالی‌ترین درجه عملکرد تعلیمی و تدریسی در این خصوص دست یابید.

سرگرمی و بازی قادر است عالی‌ترین شیوه مراوده و تماس به منظور گفت و گو و مکالمات زبان انگلیسی باشد. کودکان قادرند از آموزش‌های به دست آورده خویش و دیگر همکلاسی‌های خویش به راحتی بهره بگیرند. به علاوه آموزش زبان به کودکان همراه با بازی این امکان را برای آنان فراهم می‌سازد تا کلمات ، صرف و نحو و قالب و چارچوب زبان را نهادینه سازی کنند.

چرا که کودکان به وسیله بازی فراوان‌تر تحریک و ترغیب می شوند. کودکان در زمان بازی بر اقدامات و حرکات خویش زیادتر توجه و دقت دارند و به گونه‌ای غیرارادی زبان را واگویی و تمرین و از طریق بازی و تفریح در فکر و مغز خویش ثبت می‌کنند.

بازی و سرگرمی قادر است احساس همراهی گروهی و تعامل و مسابقه را در کودکان به حرکت درآورد و پیوند و رابطه مورد اطمینان و صمیمی را میان آموزگار و کودکان ایجاد کند. فراگیری و آموختن زبان مسئله‌ایست که نیاز به کوشش فراوانی دارد ، بدین سبب موجب ملالت و طاقت زدایی در کودکان می‌گردد ، ولی بازی و سرگرمی قادر است موجب تفریح ، به وجود آمدن اشتیاق و منتهی به آموختن مفهومی شود.

توجه داشته باشید که در اجرای هر بازی و سرگرمی می‌بایست یک بازده و اثر زبان شناختی بدیهی و مشخص را انتظار داشته باشید. این فعالیت و سرگرمی‌ها قادر است  یک بازی سمعی باشد که بچه‌ها را قادر سازد تا یک قالب واژگانی تازه را به صورت مداوم گوش دهند و یا قادر است یک بازی کلامی باشد تا کودکان آن را مرور و تکرار نمایند. به یاد داشته باشید که همه‌ی کودکان باید در فعالیت‌ها و بازی‌ها مشارکت لازم را دارا باشند.

انواع روش های آموزش زبان به کودکان همراه بازی

  • بازی‌های تصویری: می‌شود از تابلوها در جهت بازی کلمات و واژه بهره گرفت. هر کودکی ورقه‌ای را از صندوق و یا پاکت خارج می‌سازد و می‌بایست پی ببرد که در تصویر چه لغتی نوشته شده است . در فاز بعدی کودکان قادرند درباره‌ی تصویر یک عبارت ایجاد و نقل نمایند و یا آنکه آن تصویر را به سایر بچه‌ها نمایش نداده و تصویر را به گونه‌ای وصف می‌نمایند که سایر بچه‌ها قادر باشند برآورد و گمانه زنی نمایند که مطلب آن درباره‌ی چه سوژه‌ای می‌باشد.
  • لغات و یا عبارات بی‌نظم و ترتیب: کودکان با حورف الفبای ذکر شده ، لغاتی را می‌سازند و در صورتی که بیشتر از دو لغت ذکر گردد می‌بایست آن را به صورت عبارت کامل درست کنند. آموزگار لیستی از تعدادی لغت را روی تابلو می‌نویسد و در طرف دیگر لغات را با نظم و توالی دیگری یادداشت می‌کند. هریک از بچه‌های تیم A و تیم B لغات یک سمت تابلو را به لغات طرف دیگر متصل می‌سازد.
  • بشنو و ترسیم کن: آموزگار چیزهایی را تشریح می‌کند و کودکان آن را اجرا می‌کنند. مقصود از این بازی و فعالیت تمرین کلمات مرتبط با اشکال و اندازه می‌باشد. این یکی از بهترین روش های آموزش زبان انگلیسی به کودکان است.
  • چهارمین روش آموزش زبان به کودکان همراه بازی ، بازی پلکانی: آموزگار دو پلکان جداگانه بر روی تابلو ترسیم می‌نماید. در زیر شکل هر پلکان دو لغت مختلف برای هر تیم A و B می‌نویسد. افراد گروه یک لغت در هر پلکان یادداشت می‌کنند ، این لغت باید با حرف انتهایی لغات پیشین آغاز گردد. تیمی که سریع‌تر لغات پلکان را پر و تکمیل کند پیروز بازی می‌شود.
  • یکی دیگر از روش آموزش زبان به کودکان همراه بازی ، لغات ناهماهنگ را بیابید: در طی فرصت اندکی افراد تیم سعی می‌کنند تا اطراف لغت عجیب را خط بکشند.۱۵ دسته از لغات ۵ تایی در این بازی و فعالیت موجود می‌باشد. نخستین تیمی که این فعالیت را صحیح به پایان برساند پیروز مسابقه و بازی می شود.
  • جعبه غافلگیری: از هر تیم یک کودک یک کارت را که دربردارنده‌ی یک پیام و یا یک دستور می‌باشد را گزینش می‌نمایند که در پی آن برحسب یک شیوه و نشانه فعالیتی را می‌بایست اجرا نماید. در پایان فعالیت و سرگرمی یک گفتار غافلگیرانه و یا یک هدیه و پاداش به کودک اعطا می‌گردد.
  • پاسخ‌های خنده دار و عجیب: هر کودک یک عبارت پرسشی یادداشت می‌کند و یک پاسخ نیز برای هر پرسش یادداشت می‌نماید آنگاه پرسش‌ها و پاسخ‌ها را در دو پاکت مجزا بگذارید. هر کودک یکی از پرسش‌ها را خارج می‌سازد و پاکت پاسخ‌ها هم یک لغت را بیرون آورده و می‌خواند. به سبب آن که پاسخ‌ها به گونه‌ای غیرمنتظره و ناگهانی از پاکت خارج شده ، پرسش و پاسخ‌ها مضحک خواهد شد.
  • من کی هستم: به پشت هر کودک نام یک شهر ، عدد ، میوه و حیوان نصب می‌گردد. سپس از دیگر بچه‌ها پرسش‌هایی می شود تا قادر باشند نام آن را تخمین و گمانه زنی نمایند.
  • نمایش بازی: هر یک از بچه‌ها تلاش نماید لغتی را از داخل پاکت خارج ساخته و با اجرای نمایش به گونه‌ای اجرا سازند تا دیگر بچه‌ها قادر باشند درباره‌ی آن گمانه زنی کنند. به منظور تعلیم و تدریس گفت و گوهایی همچون ویژگی‌های آشکار و اسامی خوراکی‌ها و احساسات گوناگون و مباحثی از این دسته قادرید از این بازی و فعالیت‌ها بهره ببرید.
  • آخرین روش آموزش زبان به کودکان همراه بازی ، اسم‌ها را بیابید: دو نسخه از گروهی از لغات را به گونه‌ای مجزا بر روی تابلو یادداشت نمایید. افراد هر گروه نام مرکز سرزمین‌های گوناگون را در انی فهرست بیابند و اطراف آن را خط بکشند. نخستین تیمی که قادر باشد همه‌ی مرکز و پایتخت‌‌ها را تفکیک و شناسایی نماید پیروز بازی و مسابقه می شود. این فعالیت درباره‌ی گروه بندی حیوانات ، گیاهان ، فصل‌ها و یا شهرها و شغل‌های گوناگون هم می‌تواند انجام شود.

بازی آموزش زبان انگلیسی برای کودکان

آموزش کلاژ و خلاقیت برای کودکان

نحوه آموزش زبان انگلیسی به کودکان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *